excl. btw incl. btw

Wettelijke informatie

Identificatie van de site editor:

Bedrijf: COTRAC
Postadres : 7, Allée de la Deûle, 59136 WAVRIN
Telefoon : 00 33 (0)3 20 17 03 60
Website : https://final-track.com
E-mailadres :  [email protected]
Aandelenkapitaal : SARL met een kapitaal van 30.000 € 
RCS : RCS LILLE onder het nummer n° 323 417 139
APE-code: : 4663Z

De site is ontwikkeld en wordt onderhouden door:

Webmaster / Verwijzer :Dhr. Tony DELAVAL
Bedrijf : COTRAC
Website : https://www.final-track.com
Postadres : 7 Allée de la Deûle, 59136 WAVRIN
Telefoon : 00 33 (0)3 20 17 03 60
E-mailadres : [email protected] 

De site wordt gehost in Frankrijk op de servers van het bedrijf:

Verhuurder : OVH
Bedrijf : OVH 
Website : www.ovh.com
Postadres : 2 rue kellermann 
BP 80157
59053 ROUBAIX Cedex 1
Telefoon : 00 33 (0)3 20 17 03 60
E-mailadres : [email protected]
communicatieformulier dat moet worden gevolgd op de website "OVH"."

Afwijzing van aansprakelijkheid

FINAL-TRACK.COM heeft alles in het werk gesteld om de juistheid van alle informatie op haar site en alle andere sites van haar dochtermaatschappijen die er rechtstreeks mee verbonden zijn, te waarborgen. De verantwoordelijkheid van "FINAL-TRACK.COM" kan in geen geval worden ingeroepen voor eventuele tijdige en onverwachte fouten die zich op de site kunnen voordoen. FINAL-TRACK.COM wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie op haar website. Bovendien wordt geen enkele garantie gegeven voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld. FINAL-TRACK.COM garandeert niet dat de server waarop de site gehost wordt vrij is van virussen of dat zich een technisch probleem kan voordoen dat de onderdelen van de computer van de gebruiker of de gegevens die erop opgeslagen zijn, kan beschadigen. FINAL-TRACK.COM of een van haar onderaannemers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die tijdens de verbinding met het terrein kan ontstaan. Auteursrecht Er wordt geen andere licentie of recht dan het raadplegen van de "site" verleend aan wie dan ook met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van de documenten op de "site" is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden, voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Persoonlijke gegevens - RGPD

In overeenstemming met de sinds 25 mei 2018 van toepassing zijnde algemene voorschriften inzake gegevensbescherming heeft u het recht op toegang, correctie, wijziging en verwijdering van de door u verstrekte persoonlijke gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: 
FINAL-TRACK.COM
Consumentendienst  
Adres : 7 Allée de la Deûle, 59136 WAVRIN
Mail : [email protected]

Als u zich heeft ingeschreven voor de e-mail informatiediensten ("nieuwsbrief"), kunt u vragen om deze brieven niet langer te ontvangen, zoals hierboven aangegeven of door de instructies aan het einde van elk van deze brieven te volgen wanneer u ze ontvangt.

Links naar andere sites

FINAL-TRACK.COM biedt links naar sites van derden op haar website. Deze links zijn tot stand gebracht in overeenstemming met de betrokken sites op een moment dat FINAL-TRACK.COM dit wenselijk achtte, rekening houdend met de inhoud en diensten van deze sites. FINAL-TRACK.COM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites en het gebruik dat de gebruikers ervan kunnen maken.

Intellectueel Eigendom

Toegang tot de final-track.com site geeft u een privé en niet-exclusief recht om deze site te gebruiken.

Alle artikelen, foto's en andere documenten op deze site zijn eigendom van FINAL-TRACK.COM, of worden gereproduceerd met toestemming van hun eigenaars, en zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten.

Het frauduleus gebruik van de inhoud van de website is volledig verboden. FINAL-TRACK.COM informeert u dat zij uitgebreid gebruik zal maken van haar intellectuele eigendomsrechten om, indien nodig, gerechtelijke stappen te ondernemen, inclusief strafrechtelijke procedures.

Onbeschikbaarheid van de site

FINAL-TRACK.COM verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de site. FINAL-TRACK.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de site, om welke reden dan ook.